Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće deo nastave u periodu od 19. do 22. I 2017. godine, prema sledećem rasporedu (može se preuzeti na linku ispod teksta).

5. Raspored sp. rek. voditelj, 19-22.01.2017.

CENTAR