Na sledećim linkovima može se preuzeti dokumenta – Zapisnik sa ispita održanog 18. III 2017. godine Grupni fitnes „Body and Mind

Zapisnik sa ispita – jesen 2016

Zapisnik sa ispita – B&M

Centar