Ispit iz predemeta Teorija i praksa personalnog fitnesa (za sve cikluse uključujući i XI) održaće se u terminima:

  • PRAKTIČNI DEO ISPITA u petak, 30.06.2017. godine u 14:00 sati u teretani FSFV
  • TEORIJSKI DEO ISPITA u petak, 30.06.2017. godine u 16:00 sati u amfiteatru broj 4.

 

CENTAR