Ispit iz predemeta Teorija i praksa personalnog fitnesa (za sve cikluse) održaće se u terminima:

PRAKTIČNI DEO ISPITA

  • petak, 15.09.2017. godine u 11:00 sati u teretani FSFV
  • petak, 29.09.2017. godine u 13:00 sati u teretani FSFV

 

TEORIJSKI DEO ISPITA

  • u petak, 15.09.2017. godine u 13:00 sati u amfiteatru broj 2.
  • u petak, 29.09.2017. godine u 15:00 sati u amfiteatru broj 4.

 

CENTAR