Raspored opšteg dela nastave za sve polaznike XII ciklusa školovanja Centra za stručno obrazovanje i usavršavanje za period od 20.10.2017. do 03.12.2017. godine.

Centar