Na linku u okviru teksta, polaznici kursa koji usmeravaju program Personalni fitnes mogu preuzeti raspored specifične nastave za period od 18. do 20.05.2018. 3. Raspored sp. rek. voditelj, 18-20.05.2018.

Centar