Skip to Content

Category Archives: Kurs za operativne trenere

Godišnji odmor

Centar neće raditi od 14.07. do 31.08. zbog kolektivnog godišnjeg odmora. Prvi radni dan je 01.09.2016.

0 Continue Reading →

Personalni fitnes – Rezultati ispita u julu

Ovde možete preuzeti rezultate ispita

0 Continue Reading →

Uverenja o završetku kursa

Preuzmite spisak kandidata koji su završili, a nisu podigli svoja uverenja. Spisak_kandidata

0 Continue Reading →

Rezultati TiT sporta – jul 2016

T i T sporta -jul 2016

0 Continue Reading →

Rezultati julskog ispitnog roka

Na linkovima ispod teksta mogu se preuzeti dokumenti sa rezultatima ispita iz oblasti Biomedicinskih osnova sporta i Društvenih osnova sporta, koji su bili održani u petak 01.07.2016. godine.

Drustvene_osnove_sporta_9_ciklus

Biomedicinske_osnove_sporta_9_ciklus

Centar

8 Continue Reading →