Skip to Content

Category Archives: Kurs za operativne trenere

Dopunjeni raspored časova za Personalni fitnes od 18. – 19. 06. 2016.

Na linku ispod teksta, kandidati koji slušaju program obuke za sportsko rekreativnog voditelja personalnih fitnes programa mogu preuzeti dopunjeni raspored nastave za period od 18. do 19.06.2016.

6. Dopunjeni raspored sp. rek. voditelj, 18-19.06.2016.

0 Continue Reading →

Junski ispitni rok – Fiziologija

Doc. dr Vladimir Ilić, nastavnik na predmetu Fiziologija, obaveštava sve polaznike na kursevima da će na testu 10.06. iz Fiziologije biti pitanja iz oblasti ENERGETSKE TRANSFORMACIJE I KARDIO-VASKULARNI SISTEM (materijal se sprema iz knjige dr Nastasa Ilića).

0 Continue Reading →

Obaveštenje o junskom ispitnom roku

  • PRIJAVA ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK (važi za kandidate SVIH DEVET ciklusa) JE OD 26.05.2016. DO 07.06.2016. GODINE.
  • Prijave koje budu predate posle ovog roka smatraće se naknadnim i uz njih mora biti priložrn dokaz o uplati takse u iznosu od 1000 dinara.
  • Prijave se mogu kupiti u skriptarnici Fakulteta u periodu od 09:30 do 12:30, a mogu se predati u kancelariji br. 39 ili na portirnici Fakulteta.
  • Primer pravilno popunjene prijave može se videti na oglasnoj tabli ili na sajtu Fakulteta.
  • ISPITI ĆE SE ODRŽATI 10. I 11.06.2016. GODINE

10.06.2016. GODINE (PETAK)
16:30 BIOMEDICINSKE OSNOVE SPORTA (7, 8 I 9 CIKLUS)
17:30 PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKE OSNOVE SPORTA (SVI CIKLUSI)
11.06.2016. GODINE (SUBOTA)
10:00 TEORIJA I TEHNOLOGIJA SPORTA (1 – 8 CIKLUSA)
11:00 TEORIJA I TEHNOLOGIJA SPORTA (9 CIKLUS)
12:00 BIOMEDICINSKE OSNOVE SPORTA (1 – 6 CIKLUSA)

Napomena:
– Kandidati PRVIH OSAM ciklusa uz prijavu ispita moraju da dostave uplatnicu od 900 din po ispitu
– Kandidatima sa DEVETOG CIKLUSA prva tri ispitna roka su uračunata u cenu kursa (ovo je DRUGI rok)
– Naredni termin za polaganje ispita će biti u JULSKOM ISPITNOM ROKU (ne pre 01.07.2016.)

0 Continue Reading →

Rezultati ispita – maj 2016.

Biomedicinske_osnove_sporta_8

Biomedicinske_osnove_sporta_9_ciklus

Drustvene_osnove_sporta_9_ciklus

T i T sporta – MAJ 2016

OCENE Drustvene_osnove_sporta_8_ciklus KRAJ JANUARA

5 Continue Reading →

Grupni fitnes – raspored specifične nastave

Raspored nastave za naredne tri nedelje za polaznike devetog ciklusa koji su usmerili grupni fitnes može se preuzeti na sledećem linku.

Raspored GFP prolece 2016 – prve tri nedelje

Sportski pozdrav

CENTAR

2 Continue Reading →