Skip to Content

Blog

Obaveštenje o JULSKOM ISPITNOM ROKU

Na linku ispod teksta možete preuzeti dokument sa svim informacijama vezanim za julski ispitni rok koji će se biti realizovan 01. i 02.VII 2016. godine prema definisanom rasporedu.

JUL_ispiti

5 Continue Reading →

Rezultati junskog ispitnog roka

Na linkovima ispod teksta mogu se preuzeti dokumenti sa rezultatima junskog ispitnog roka za sve oblasti iz opšteg dela.

Drustvene_osnove_sporta_9_ciklus

Biomedicinske_osnove_sporta_9_ciklus

T i T sporta – jun 2016

Centar

 

0 Continue Reading →

Dopunjeni raspored časova za Personalni fitnes od 18. – 19. 06. 2016.

Na linku ispod teksta, kandidati koji slušaju program obuke za sportsko rekreativnog voditelja personalnih fitnes programa mogu preuzeti dopunjeni raspored nastave za period od 18. do 19.06.2016.

6. Dopunjeni raspored sp. rek. voditelj, 18-19.06.2016.

0 Continue Reading →

Junski ispitni rok – Fiziologija

Doc. dr Vladimir Ilić, nastavnik na predmetu Fiziologija, obaveštava sve polaznike na kursevima da će na testu 10.06. iz Fiziologije biti pitanja iz oblasti ENERGETSKE TRANSFORMACIJE I KARDIO-VASKULARNI SISTEM (materijal se sprema iz knjige dr Nastasa Ilića).

0 Continue Reading →

Obaveštenje o junskom ispitnom roku

  • PRIJAVA ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK (važi za kandidate SVIH DEVET ciklusa) JE OD 26.05.2016. DO 07.06.2016. GODINE.
  • Prijave koje budu predate posle ovog roka smatraće se naknadnim i uz njih mora biti priložrn dokaz o uplati takse u iznosu od 1000 dinara.
  • Prijave se mogu kupiti u skriptarnici Fakulteta u periodu od 09:30 do 12:30, a mogu se predati u kancelariji br. 39 ili na portirnici Fakulteta.
  • Primer pravilno popunjene prijave može se videti na oglasnoj tabli ili na sajtu Fakulteta.
  • ISPITI ĆE SE ODRŽATI 10. I 11.06.2016. GODINE

10.06.2016. GODINE (PETAK)
16:30 BIOMEDICINSKE OSNOVE SPORTA (7, 8 I 9 CIKLUS)
17:30 PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKE OSNOVE SPORTA (SVI CIKLUSI)
11.06.2016. GODINE (SUBOTA)
10:00 TEORIJA I TEHNOLOGIJA SPORTA (1 – 8 CIKLUSA)
11:00 TEORIJA I TEHNOLOGIJA SPORTA (9 CIKLUS)
12:00 BIOMEDICINSKE OSNOVE SPORTA (1 – 6 CIKLUSA)

Napomena:
– Kandidati PRVIH OSAM ciklusa uz prijavu ispita moraju da dostave uplatnicu od 900 din po ispitu
– Kandidatima sa DEVETOG CIKLUSA prva tri ispitna roka su uračunata u cenu kursa (ovo je DRUGI rok)
– Naredni termin za polaganje ispita će biti u JULSKOM ISPITNOM ROKU (ne pre 01.07.2016.)

0 Continue Reading →