Skip to Content

Blog

Personalni fitnes – RASPORED specifičnog dela nastave 4

Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće nastavu od 27 do 29. XII 2019. godine, prema sledećem rasporedu 4. Raspored sp. rek. voditelj, 27-29.12.2019.

Centar

3 Continue Reading →

Rezultati DECEMBARSKOG ispitnog roka

Na linkovima u okviru teksta mogu se preuzeti dokumenti sa rezultatima ispita decembarskog ispitnog roka za predmete iz grupacije:

 

Centar

11 Continue Reading →

Personalni fitnes – RASPORED specifičnog dela nastave 3

Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće nastavu od 20 do 22. XII 2019. godine, prema sledećem rasporedu 3. Raspored sp. rek. voditelj, 20-22.12.2019.

Centar

2 Continue Reading →

Personalni fitnes – RASPORED specifičnog dela nastave 2

Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće deo nastave 14. i 15. XII 2019. godine, prema sledećem rasporedu 2. Raspored sp. rek. voditelj, 14-15.12.2019.

Centar

7 Continue Reading →

Poziv za slušanje Konferencije FSFV

Pozivamo sve zainteresovane polaznike kursa koji žele da prošire svoje znanje iz široke oblasti sporta, rekreacije i fizičkog vaspitanja, da prisustvuju predavanjima u okviru Međunarodne naučne Konferencije „Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih“, koja će se održati 11 i 12.12.2019. godine.

Program Konferencije sa temama predavanja, predavačima i satnicom možete preuzeti na linku Program Konferencije FSFV 19

Ostale informacije su dostupne na zvaničnoj web strani Konferencije http://www.fsfvconference.rs/lat/

Učešće je moguće prijaviti preko matičnih sportskih saveza i time obezbediti sertifikat za odslušana predavanja.

Dobro došli

7 Continue Reading →