Skip to Content

Blog

Personalni fitnes – RASPORED specifičnog dela nastave 6

Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće deo nastave u periodu od 09. do 16. VI 2019. godine, prema sledećem rasporedu (može se preuzeti na linku ispod teksta)

6 Raspored sp rek voditelj 09-16 06 2019

Centar

10 Continue Reading →

Personalni fitnes – RASPORED specifičnog dela nastave 5

Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće deo nastave u periodu od 31.05. do 02.06. 2019. godine, prema sledećem rasporedu (može se preuzeti na linku ispod teksta)

5. Raspored sp. rek. voditelj, 31.05.-02.06.2019.

Centar

2 Continue Reading →

Personalni fitnes – RASPORED specifičnog dela nastave 4

Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće deo nastave u periodu od 24. do 26. V 2019. godine, prema sledećem rasporedu (može se preuzeti na linku ispod teksta

4. Raspored sp. rek. voditelj, 24-26.05.2019.

Centar

0 Continue Reading →

Rezultati MAJSKOG ispitnog roka

Na linkovima u okviru teksta mogu se preuzeti dokumenti sa rezultatima ispita majskog ispitnog roka:

 

Centar

2 Continue Reading →

Personalni fitnes – RASPORED specifičnog dela nastave 3

Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće deo nastave u periodu od 17. do 19. V 2019. godine, prema sledećem rasporedu (može se preuzeti na linku ispod teksta

3. Raspored sp. rek. voditelj, 17-19.05.2019.

Centar

1 Continue Reading →