Skip to Content

Blog

REZULTATI ispita za 4 nivo

Poštovani,

Na linku ispod teksta možete preuzeti dokument sa rezultatima ispita održanog u martovskom ispitnom roku, 04.03.2022. godine, za predmete iz grupacije:


14 Continue Reading →

Ispiti za kurs 3. nivoa osposobljavanja (Opšti deo)

Poštovana,
Poštovani,

Ispit za 3. nivo osposobljavanja će se održati u subotu 5.marta.2022. godine prema sledećoj satnici:

 1. 10:00 sati – TEST 1 – Biomedicinske osnove sporta;
 2. 10:45 sati – TEST 2 – Pedagoško psihološke osnove sporta;
 3. 11:30 sati – TEST 3 – Teorija i tehnologija sporta.

 

Molimo vas da zbog velikog broja polaznika i Kovid protokola, prijavite izlazak na ispit najkasnije do 3.3.22. Prijava se vrši mejlom na centar@fsfv.bg.ac.rs (dovoljno je napisati: PRIJAVA NA ISPIT, TEST 1-2-3 zaokružiti, vaše IME I PREZIME)

Sve informacije možete dobiti putem telefona ili mejla Centra.

 

9 Continue Reading →

KONKURS za upis nove generacije polaznika Centra za osposobljavanje, obrazovanje i usavršavanje

Centar za osposobljavanje, obrazovanje i usavršavanje sportskih stručnjaka raspisuje NOVI KONKURS za polaznike kursa 3. i 4. nivoa. Prijavljivanje će započeti od 07. do 18. marta 2022. godine, radnim danima od 12 do 15 časova, u kancelariji br. 39, na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Blagoja Parovića 156. Nastava počinje u ponedeljak 01. aprila 2022. godine. Prijava i skenirana dokumenta se mogu podneti elektronskom poštom na adresu: centar@fsfv.bg.ac.rs

Detaljna specifikacija može se preuzeti na sledećim linkovima:

 

Dobro došli!

Vaš Centar

12 Continue Reading →

Ispiti za kurs 4. nivoa osposobljavanja (Opšti deo)

Poštovani,

Ispit za vaš kurs sadrži 4 testa. Svaki test obuhvata pitanja iz nekoliko oblasti za koje ste pratili predavanja a potom dobili literaturu i pitanja:

 • Test 1 – (Bio-Medic. osnove) – Biologija; Fiziologija; Zdravstveno vaspitanje i antidoping; Deformiteti i prevencija
 • Test 2 – (Pedag- Psihol-Sociol. osnove) – Psihologija; Pedagogija, Sportski sistem
 • Test 3 – (Osnove motoričkog razvoja) – Dečija antropomotorika
 • Test 4 – (Metodičkeosnove) – Planiranje i programiranje; Inkluzija

 

Ispit se organizuje u jednom danu. Termin u Martu je:

 • Petak 04. mart 2022. godine
  • u 16,30 TEST 1
  • u 17,00 TEST 2
  • u 17,30 TEST 3
  • u 18,00 TEST 4.

 

Vi možete izaći na polaganje testova u skladu sa vašim željama i na testove za koje ste se pripremili, odnosno na testove koje niste položili u prethodnim rokovima.

Pojedini testovi obuhvataju jedan a neki dva i više predmeta koje ste slušali u okviru jedne oblasti. Svaki deo testa (predmet) koji položite važi vam se godinu dana od početka kursa. Nepoložene delove možete polagati u nekom od narednih termina.

Termini za ispita su (okvirno): Januar, Mart, Maj, Jun, Septembar, Oktobar

Svaki izlazak na ispit morate prijaviti 7 dana ranije kako bi, zbog velikog broja polaznika i Kovid protokola, mogli da napravimo raspored. Prijava se vrši mejlom na centar@fsfv.bg.ac.rs (dovoljno je napisati: PRIJAVA NA ISPIT, TEST 1-2-3-4 zaokružiti, vaše IME I PREZIME)

Sve informacije možete dobiti putem telefona ili mejla Centra.

2 Continue Reading →

Personalni fitnes ISPITNI ROK u februaru

Polaznici kursa sa programa personalni fitnes (važi za sve cikluse), mogu izaći na ispitni rok 04.02.2022 . godine u sledećim terminima:

 • Praktično: petak, 04.02.2022. godine u 16:30 sati – TERETANA FSFV  
 • Teorija: petak, 04.02.2022. godine u 17:30 sati – AMFITEATAR 4 

 

NAPOMENA: Poštovanje epidemioloških mera na ispitu je obavezno!

 CENTAR  

9 Continue Reading →