2 X GODIŠNJE upis novih kandidata Fakultet u ciklusima upisuje kandidate. Konkursi se objavljuju dva puta godišnje u septembru i u februaru. CENTAR ZA OSPOSOBLJAVANJE,
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE SPORTSKIH STRUČNJAKA
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Univerzitet u Beogradu
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE Najsigurniji ulog za budućnost

O NAMA

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu je najstarija viskoškolska obrazovna institucija na Balkanu, koja se već 83 godine u kontinuitetu bavi školovanjem kadrova u oblasti fizičke kulture. Pored osnovnih akademskih, strukovnih i ostalih nivoa viših studija, na Fakultetu kao posebna organizaciona jedinica postoji Centar za osposobljavanje, obrazovanje i usavršavanje sportskih stručnjaka na kome se realizuju programi osposobljavanja za obavljanje stručnih poslova u sportu i rekereaciji.

Fakultet raspolaže sa svim potrebnim materijalnim i kadrovskim kapacitetima za realizovanje nastave za sticanje sledećih sportskih zvanja: trener u sportu, instruktor u sportu, organizator sportske rekreacije, organizator sportskog poslovanja, menadžer u sportu, sportski posrednik, sportski vodič, sportski spasilac, sportski dokumentalista, novinar u sportusportski propagandista.

Programi stručnog osposobljavanja, priroritetno su namenjeni: licima koja obavljaju stručne poslove u sportu i rekreaciji duži niz godina, a pri tom ne poseduju odgovarajući stepen stručne osposobljenosti; sportisitima nacionalnog nivoa, koji pri završetku sportske karijere žele da se stručno osposobe i time steknu pravo na licencu i stručni radu u sportu; istaknutim vrhunskim sportistima, čime Fakultet podržava njihovo osposobljavanje za profesionalnu karijeru, nakon završetka sportske karijere.

Celokupni nastavni sadržaj stručnog osposobljavanja sistematizovan je u delove – nastavne blokove (nastavne celine) i predmetne sadržaje po autentičnom pristupu koji je zasnovan na višegodišnjem iskustvu Fakulteta u prostoru obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja kadrova za rad u sportu i rekreaciji. Distribucija časova i nastavne građe u potpunosti odgovara normativima Ministarstva omladine i sporta

Ovi programi su usklađeni sa Zakonom o sportu Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 24/11) i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja (Sl. glasnik RS br. 7/2013 od 23.01.2013.) koji se primenjuje od 31.12.2013. godine.

  

NIVOI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

SPORTSKI DEMONSTRATOR
Osposobljenost prvog (I) nivoa obuhvata savladanu teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 60 časova, uz odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje određene vrste poslova.
INSTRUKTOR U SPORTU
Osposobljenost drugog (II) nivoa obuhvata savladanu teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 120 časova, uz odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje određene vrste poslova.
OPERATIVNI TRENER
Osposobljenost trećeg (III) nivoa obuhvata savladanu teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 240 časova, uz odgovarajuću proveru znanja i sposobnosti za obavljanje određene vrste poslova.
0
CIKLUS ŠKOLOVANJA
0
PRIJAVLJENIH KANDIDATA
0
OBRAZOVNIH PROGRAMA U XVIII CIKLUSU
0
IZDATIH UVERENJA U TOKU 2021. GODINE

USLUGE CENTRA

U okviru Centra za osposobljavanje, obrazovanje i usavršavanje sportskih stručnjaka na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, realizuju se stalni programi stručnog obrazovanja i osposobljavanja. Sve polaznici kursa bez obzira na specijalizaciju obavezno slušaju opšti deo kao pripremu za specifične oblasti. Od oblasti koje su u ponudi Centar svojim polaznicima nudi sledeće obrazovne programe:

OPERATIVNI TRENER U SPORTU

Sportski operativni trener

Najviši oblik obrazovanja koji Centar nudi svojim polaznicima. Sa fondom od 240 časova polaznici kursa se osposobljavaju za samostalno vođenje treninga u matičnoj oblasti
KLIKNUTI ZA VIŠE


Nastavni sadržaj stručnog osposobljavanja sa fondom od 240 časova podeljen je u dve osnovne celine. Prva celina od 120 časova predstavlja opšti deo nastave, koju pohađaju svi polaznici kursa, dok je drugi deo nastave sa istim fondom časova usmeren ka specijalizaciji u matičnoj oblasti polaznika.


Školovanje za zvanje sportski operativni trener iz oblasti uske specijalizacije naših polaznika je najčešći oblik obrazovanja i usavršavanja koji je u ponudi kursa. Nakon završetka svih obeveza u okviru fonda od 240 časova i položenih ispita, polaznici dobijaju uverenje o uspešno završenom kursu, nakon čega u granskim savezima mogu uzeti odgovarajuće licence. Od ponude za sportske operativne trenere polaznici se najviše opredeljuju za: • Košarku,

 • Odbojku,

 • Rukomet,

 • Džudo,

 • Karate,

 • Plivanje.


SPORTSKO REKREATIVNI VODITELJ ZA PERSONALNE FITNES PROGRAME

Personalni trener

U oblasti fitnesa ovaj oblik usavršavanja osposobljava kandidate za samostalni rad sa jednim vežbačem
KLIKNUTI ZA VIŠE


Nastavni sadržaj stručnog osposobljavanja sa fondom od 240 časova podeljen je u dve osnovne celine. Prva celina od 120 časova predstavlja opšti deo nastave, koju pohađaju svi polaznici kursa, dok je drugi deo nastave sa istim fondom časova usmeren ka specijalizaciji za rad sa jednim klijentom.


Posle odslušanog opšteg dela nastave, polaznici kursa za personalnog fitnes trenera usavršavaju se u elitnim fitnes centrima za rad sa jednim klijentom.

SPORTSKO REKREATIVNI VODITELJ ZA GRUPNE FITNES PROGRAME

Trener grupnih fitnes programa

U oblasti fitnesa ovaj oblik usavršavanja osposobljava kandidate za samostalni rad sa grupom vežbača u konkretnim programima
KLIKNUTI ZA VIŠE


Nastavni sadržaj stručnog osposobljavanja sa fondom od 240 časova podeljen je u dve osnovne celine. Prva celina od 120 časova predstavlja opšti deo nastave, dok je drugi deo nastave sa istim fondom časova usmeren ka specijalizaciji za rad sa grupom vežbača uz muzičku pratnju.


Osposobljavanje za sportsko rekreativnog voditelja za grupne fitnes programe kroz specijalizovanu nastavu može biti usmereno na: • Kardio programe,

 • „Body and Mind“ programe.


Nastavu u okviru Grupnih fitnes programa realizuju najistaknutiji predavači i fitnes treneri u Srbiji.

SARADNICI

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Kome su namenjeni programi školovanja?

Licima koja obavljaju stručne poslove u sportu i rekreaciji duži niz godina, a pri tom ne poseduju odgovarajući stepen stručne osposobljenosti, sportistima nacionalnog nivoa, koji po završetku karijere žele da se stručno osposobe i time steknu pravo na licencu i stručni rad u sportu, kao I istaknutim vrhunskim sportistima, čime Fakultet podržava njihovo osposobljavanje za profesionalnu karijeru, nakon završetka sportske karijere.

Kada se vrši upis novih kandidata?

Upis novih kandidata vrši se dva puta godišnje u septembru i februaru.

Neophodna konkursna dokumentacija?

Od konkursne dokumentacije za upis potrebno je pripremiti: popunjen prijavni list, izvod iz matične knjige rođenih, diploma o prethodno završenom školovanju, kratka sportska biografija, potvrda od kluba ili saveza o prethodnom bavljenju sportom, zdravstveno uverenje, dve fotografije 4×5 cm i dokaz o uplati prve rate školarine.

Kada se odvija nastava?

Nastava opšteg dela odvija se petkom od 16 sati i subotom i nedeljom od 9 do 16 sati.

Da li su ispitni rokovi besplatni?

Prva tri roka nakon upisivanja ciklusa su besplatna. Svaki sledeći rok se plaća prema definisanoj ceni.

Gde se može nabaviti literatura za pripremu ispita?

Sva potrebna literatura za polaganje ispita može se preuzeti sa web prezentacije u formi PDF, Word i PPT dokumenata osim štampanih knjiga predmeta Psihologija, koja se kupuje u fotokopirnici preko puta portirnice i knjiga Prva pomoć, koja se kupuje u skriptarnici Fakulteta.

Da li se priznaju ispiti iz sličnih obrazovnih programa drugih institucija?

Ako kandidati žele da im se priznaju ispiti iz grupacije predmeta koju pohađaju dužni su da napišu molbu za priznavanje ispita sa druge institucije i da dostave traženu dokumentaciju na uvid. Formular za priznavanje ispita je objavljen na sajtu

Koliko čekati do uverenja posle završetka svih obaveza?

Centar izdaje uverenja najkasnije nedelju dana od trenutka završetka svih obaveza od strane kandidata.

Da li se izdaju potvrde o pohađanju kursa?

Potvrdu da je kandidat polaznik kursa, Centar može izdati čim kandidat bude zvanično upisan na kurs.

Ako se ne položi jedan ispit iz grupe predmeta da li se moraju ponovo polagati svi ispiti?

Dovoljno je polagati samo one ispite, koje kandidat nije položio iz date grupe predmeta, dok se ostali ispiti priznaju.

Prijave ispita

Ispiti se ne prijavljuju. Prijave se popunjavaju na samom ispitu.

UPOZNAJTE NAŠ TIM

Robert Ropret

Robert Ropret

RUKOVODILAC CENTRA

Slobodanka Dobrijević

Slobodanka Dobrijević

ADMINISTRATOR

Marko Ćosić

Marko Ćosić

ADMINISTRATOR

Vladimir Miletić

Vladimir Miletić

ADMINISTRATOR, WEB DIZAJNER

KONTAKTIRAJTE NAS

KAKO DOĆI DO NAS?

Centar za osposobljavanje, obrazovanje i usavršavanje sportskih stručnjaka nalazi se na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu sa sedištem u jednom od najlepših delova grada – Košutnjaku u ulici Blagoja Parovića 156. Kancelarija centra, broj 39 smeštena je u prizemlju fakulteta. Otvorena je za Vas ponedeljkom, sredom i petkom u periodu od 14:30 do 15:30 sati. Takođe možete biti informisani i putem telefona i elektronskom poštom.

Dobro nam došli!

KONTAKTNE INFORMACIJE

Kancelarija CENTRA

tel.: +381(11) 3531-086

fax: +381(11) 3531-100

Adresa

Blagoja Parovića 156,

11030 Beograd – Košutnjak

OSTANITE U KONTAKTU SA NAMA

  Vaše ime (obavezno)

  Vaša e-pošta (obavezno)

  Predmet

  Vaša poruka