Skip to Content

Category Archives: Kurs za operativne trenere

Spisak kandidata koji nisu podigli svoja UVERENJA

Kandidati koji nisu preuzeli svoja uverenja mogu to uraditi u toku radnog vremena Centra. Spisak kandidata može se preuzeti na sledećem linku Preostala uverenja

Centar

0 Continue Reading →

OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU

PRIJAVA ISPITA ZA APRILSKI ISPITNI ROK

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Rukovodstvo Centra za stručno obrazovanje i usavršavanje donelo je odluku da se od februarskog ispitnog roka ukidaju ispitne prijave. Kandidati nisu obavezni da prijavljuju ispite u centru.

ISPITI ĆE SE ODRŽATI 21. I 22.04.2017. GODINE
PETAK 21.04.2017. GODINE

  • 14:00 TiP PERSONALNOG FITNESA – Praktični deo ispita / Teretana fakulteta (Samo POLAZNICI PROGRAMA – TiP Personalni fitnes)
  • 15:30 TiP PERSONALNOG FITNESA – Teorijski deo ispita / Amfiteatar 4 (Samo POLAZNICI PROGRAMA – TiP Personalni fitnes)
  • 16:30 BIOMEDICINSKE OSNOVE SPORTA (SVI CIKLUSI)
  • 17:30 PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKE OSNOVE SPORTA (SVI CIKLUSI)

 

SUBOTA 22.04.2017. GODINE

  • 10:00 TEORIJA I TEHNOLOGIJA SPORTA (1 – 9. CIKLUSA)
  • 11:00 TEORIJA I TEHNOLOGIJA SPORTA (10. CIKLUS)

 

Vaš CENTAR

41 Continue Reading →

Molba za priznavanje ranije položenih ispita

OBAVEŠTENJE
Svi kandidati koji su neki od ispita koji se sluša na kursu za sticanje zvanja operativni trener već polagali i žele da im to bude priznato moraju da podnesu molbu (predaje se u arhivi Fakulteta – kancelarija 38) Centru u kome će navesti sledeće:

  • Naziv predmeta
  • Gde su polagali
  • Kada su polagali
  • Koji je bio fond časova

Pored ovoga kandidati su dužni da OBAVEZNO dosatve dokaz o položenom ispitu!

Centar

0 Continue Reading →

Promena radnog vremena CENTRA

NOVO RADNO VREME CENTRA
Kancelarija Centra za stručno obrazovanje i usavršavanje će od ponedeljka 10.04.2017. godine raditi svaki radni dan (ponedeljak – petak) od 13:30 do 15:30 sati.

Centar

0 Continue Reading →

Rezultati ispita GRUPNI FITNES

Na sledećim linkovima može se preuzeti dokumenta – Zapisnik sa ispita održanog 18. III 2017. godine Grupni fitnes „Body and Mind

Zapisnik sa ispita – jesen 2016

Zapisnik sa ispita – B&M

Centar

0 Continue Reading →