indent image I rata „PERSONALNI FITNES“

indent image II rata „PERSONALNI FITNES“


indent image I rata „GRUPNI FITNES PROGRAMI“

indent image II rata „GRUPNI FITNES PROGRAMI“


indent image I rata „OPERATIVNI TRENER“

indent image II rata „OPERATIVNI TRENER“


indent image Produžetak statusa kandidata