Uplata… navesti (prve, druge, treće) rate za kurs … navesti naziv kursa (zvanje).

Iznosi rata:

  1. rata 25.000 din
  2. rata 12.000 din
  3. rata 12.000 din

 

Dokaz o uplati (primerak uplatnice) OBAVEZNO dostaviti u kancelariju Centra ili skeniranu na e-mail adresu centar@fsfv.bg.ac.rs