indent pdf Rešenje – odobrenje za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja – IV nivo (1,1MB)

indent pdf Rešenje – odobrenje za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja – III nivo (1,5MB)

indent pdf Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju za obavljanje stručnih poslova u sportu (7,9MB)

indent pdf Pravilnik o formiranju, organizaciji i načinu rada Centra za stručno osposobljavanje, obrazovanje i usavršavanje (2,5MB)        

indent pdf Zakon o sportu – Ministarstvo omladine i sporta (0,6MB)

indent pdf Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja – Ministarstvo omladine i sporta  (49KB)

indent pdf Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova – Ministarstvo omladine i sporta (47KB)

indent pdf Cenovnik usluga Centra za SOOU 07.07.2021. godine – Odluka Saveta FSFV (2MB)

indent pdf Pravilnik o odobravanju popusta na naknade za strucno osposobljavanje 13.07.2021. godine (2,6MB)

indent pdf Pravilnik o nacinu formiranja cenovnika Centra za SOOU i raspodeli ostvarenih sredstava 07.07.2021. godine (2,7MB)