• PRIJAVA ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK (važi za kandidate SVIH DEVET ciklusa) JE OD 26.05.2016. DO 07.06.2016. GODINE.
  • Prijave koje budu predate posle ovog roka smatraće se naknadnim i uz njih mora biti priložrn dokaz o uplati takse u iznosu od 1000 dinara.
  • Prijave se mogu kupiti u skriptarnici Fakulteta u periodu od 09:30 do 12:30, a mogu se predati u kancelariji br. 39 ili na portirnici Fakulteta.
  • Primer pravilno popunjene prijave može se videti na oglasnoj tabli ili na sajtu Fakulteta.
  • ISPITI ĆE SE ODRŽATI 10. I 11.06.2016. GODINE

10.06.2016. GODINE (PETAK)
16:30 BIOMEDICINSKE OSNOVE SPORTA (7, 8 I 9 CIKLUS)
17:30 PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKE OSNOVE SPORTA (SVI CIKLUSI)
11.06.2016. GODINE (SUBOTA)
10:00 TEORIJA I TEHNOLOGIJA SPORTA (1 – 8 CIKLUSA)
11:00 TEORIJA I TEHNOLOGIJA SPORTA (9 CIKLUS)
12:00 BIOMEDICINSKE OSNOVE SPORTA (1 – 6 CIKLUSA)

Napomena:
– Kandidati PRVIH OSAM ciklusa uz prijavu ispita moraju da dostave uplatnicu od 900 din po ispitu
– Kandidatima sa DEVETOG CIKLUSA prva tri ispitna roka su uračunata u cenu kursa (ovo je DRUGI rok)
– Naredni termin za polaganje ispita će biti u JULSKOM ISPITNOM ROKU (ne pre 01.07.2016.)