Treneri, instruktori, voditelji rekreacije i kondiciоni trener.

Svi koji žele da im se priznaju položeni ispiti sličnog programa

Za sve koji žele da dobiju popust prema pravilniku