Prema aktuelnom rasporedu u periodu od 11.XI do 13.XI 2016. godine, nastava u okviru X Ciklusa školovanja Centra za stručno obrazovanje i usavršavanje neće se izvoditi zbog Državnog praznika.

Vaš CENTAR