Podsećamo kandidate X ciklusa da su dužni da uplate II ratu školarine najkasnije do 05.XII 2016. godine i da dokaz o uplati (uplatnicu) dostave Centru.

Uplata druge rate je ujedno i uslov da kandidati mogu da pristupe polaganju Opšteg dela nastave kao i da pohađaju Specifični deo nastave.

Vaš CENTAR