Na linku ispod teksta može se preuzeti spisak kandidata X ciklusa školovanja oslobođenih dela ispita sa ekvivalencijom ocena.

oslobadjanje-od-ispita-10-kurs

CENTAR