Mole se svi kandidati X ciklusa koji nisu uplatili i dostavili dokaz o uplati druge rate školarine za sticanje zvanja Operativni trener da to učine najkraćem mogućem roku.
Obavezno uplatnicu dostaviti Centru – može i elektronski na mail centar@fsfv.bg.ac.rs

CENTAR