Na linku ispod teksta možete preuzeti prvu verziju Rasporeda opšteg dela predavanja Centra za stručno obrazovanje i usavršavanje. Raspored važi za sve polaznike kursa (11tog ciklusa).

Raspored – XI ciklus_V1

Centar