Obaveštenje polaznicima Kursa za sportsko rekreativnog voditelja personalnih fitnes programa

Ispit iz predemeta Teorija i praksa personalnog fitnesa (za sve cikluse uključujuči i 12ti) održaće se u terminima:

  • PRAKTIČNI DEO ISPITA subota, 24.02.2018. godine u 11:00 sati u teretani FSFV
  • TEORIJSKI DEO ISPITA subota, 24.02.2018. godine u 13:00 sati u teretani FSFV

 

CENTAR