Raspored opšteg dela nastave za sve polaznike XIII ciklusa školovanja Centra za stručno obrazovanje i usavršavanje za period od 09.03. do 22.04. 2018. godine.

Centar