Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće nastavu predviđenu za 15. i 16. XII 2018. godine, prema sledećem rasporedu (može se preuzeti na linku ispod teksta).

2 Raspored sp rek voditelj 15-16 12 2018

CENTAR