Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće nastavu u periodu od 21.12.2018. do 13.01.2019. godine prema sledećem rasporedu

3 Raspored sp rek voditelj 21 12 2018 -13 01 2019

CENTAR