Svi polaznici kursa sa programa personalni fitnes (važi za sve cikluse) mogu izaći na ispitni rok u terminu istaknutom u rasporedu koji se može preuzeti na linku 1 Termini ispita u januaru i februaru 2019

CENTAR