Raspored opšteg dela nastave za sve polaznike XV ciklusa školovanja Centra za stručno obrazovanje i usavršavanje za period od 08.03. do 14.04.2019. godine.