Polaznici 15. ciklusa školovanja za operativne trenere trebalo bi da do 14.04.2019. godine dostave potvrdu o uplati specifičnog dela Kursa. Potvrdu o uplati mogu dostaviti lično kancelariji Centra, putem elektronske pošte ili da kopiju uplatnice ostave na portirnici Fakulteta.

Polaznici personalnih i grupnih fitnes programa uplatinice treba da dostave predmetnim nastavnicima na prvom času.

Centar