Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće deo nastave u periodu od 17. do 19. V 2019. godine, prema sledećem rasporedu (može se preuzeti na linku ispod teksta

3. Raspored sp. rek. voditelj, 17-19.05.2019.

Centar