Kancelarija Centra za stručno obrazovanje i usavršavanje, posle pauze, započinje rad sa strankama u ponedeljak 02.09.2019. godine u ustaljenom terminu od 10 do 12 sati.

Vaš Centar