Podsećamo sve polaznike 16. ciklusa školovanja da zbog Državnog praznika naredni blok nastave u okviru Centra za stručno obrazovanje i usavršavanje, nije planiran prema ustaljenoj šemi: petak – nedelja (od 08. do 10.11.2019. god.). Prilikom izrade Rasporeda opšteg dela nastave uzet je u obzir ovaj podatak. Predavanja se nastavljaju prema ranije definisanom rasporedu od petka 15.11.2019. godine, dok Kancelarija centra neće raditi samo u ponedeljak 11.11.2019. godine.

Vaš Centar