U skladu sa merama donetim od strane nadležnih organa Republike Srbije u pogledu sprečavanja širenja virusa COVID-19, obaveštavamo vas da Sportski savez Beograda sa svim svojim kapacitetima pokušava da izađe u susret sportskim stručnjacima i zainteresovanim licima, pa u skladu sa tim nastavlja svoje aktivnosti. Sa ciljem godišnje edukacije kroz stručna savetovanja u relizaciji Zdravstvene komisije Sportskog saveza Beograda pod nazivom „Analitika i dijagnostika u sportu i fizičkom vaspitanju“,

8.aprila sa početkom u 10 časova, putem live streama na linku https://www.youtube.com/c/SportskiSavezBG/live

možete pratiti sledeća predavanja:

  1. „Deformiteti kičmenog trupa i sportska aktivnost “ – Doc. dr Duško Spasovski, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“
  2. „Najčešće povrede kolena kod sportista„ – Sci. dr Filip Pilipović, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“
  3. „Recept za zdravo srce“ – Prof. dr Stanimir Stojiljković, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu

 

Molimo Vas da prosledite informaciju vašim klubovima i sportskim stručnjacima kako bi pratili predavanja.

Predavanja održana 27. marta možete pogledati na linku https://youtu.be/txSd–T3EkI 

Sportski pozdrav, sa porukom „OSTANI KOD KUĆE“.