Raspored opšteg dela nastave za sve polaznike XIX ciklusa školovanja Centra za osposobljavanje, obrazovanje i usavršavanje sportskih stručnjaka za period od 12.03. do 18.04.2021 godine.