Za sve zainteresovane koji imaju želju da konkurišu za prijave za 3. nivo osposobljavanja biće produžen rok do 25.10.2021.godine..
Dobro došli!

Centar