Poštovani,

Na sledećm linku možete preuzeti dokument sa najnovijim ocenama specifičnog dela 20. ciklusa – 4.nivo (Sportski učitelj) – Rukomet.