4. NIVO – SPORTSKI UČITELJ

Petak 24.06.2022. god.

TEST 1 —- 16:30 h – Biomedicinske osnove sporta
TEST 2 —- 17:00 h – Pedagogija – Psihologija
TEST 3 —- 17:30 h – Antropomotorika
TEST 4 —- 18:00 h – Metodičke osnove

Molimo Vas da zbog velikog broja polaznika, prijavite izlazak na ispit najkasnije do utorka 21.06.2022.g do 12 h. Prijava se vrši mejlom na centar@fsfv.bg.ac.rs (dovoljno je napisati: PRIJAVA NA ISPIT, TEST 1-2-3-4 zaokružiti, vaše IME i PREZIME)

 

3. NIVO – OPERATIVNI TRENERI, PERSONALNI I GRUPNI FITNES

Subota 25.06.2022.g

TEST A —- 10:00h – Biomedicinske osnove sporta
TEST B —- 10:45 h – Pedagoško-psihološke osnove
TEST V —- 11:30 h – Teorija i tehnologija sporta

Molimo Vas da zbog velikog broja polaznika, prijavite izlazak na ispit najkasnije do utorka 21.06.2022.g do 12 h. Prijava se vrši mejlom na centar@fsfv.bg.ac.rs (dovoljno je napisati: PRIJAVA NA ISPIT, TEST A-B-V zaokružiti, vaše IME i PREZIME)