Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće nastavu u periodu od 25. do 26. VI 2022. godine, prema sledećem rasporedu Raspored personalni fitnes 2

Centar