ZA POLAZNIKE 4. NIVOA KOJI TREBA DA POLAŽU ISPITE

Kurs za 4. NIVO – SPORTSKI UČITELJ
Ispit će se održati u Petak 21.10.2022. god.

  • TEST 1 – 16:30 h Biomedicinske osnove
  • TEST 2 – 17:00 h Pedagogija – Psihologija
  • TEST 3 – 17:30 h Antropomotorika
  • TEST 4 – 18:00 h Metodičke osnove

 

Molimo Vas da zbog velikog broja polaznika, prijavite izlazak na ispit najkasnije do utorka 18.10.2022.g do 12 h. Prijava se vrši mejlom na centar@fsfv.bg.ac.rs (dovoljno je napisati: PRIJAVA NA ISPIT, TEST 1-2-3-4 zaokružiti, vaše IME i PREZIME)

 

ZA POLAZNIKE 3. NIVOA KOJI TREBA DA POLAŽU ISPITE

Kurs za 3. NIVO – OP. TRENER, PERSONALNI I GRUPNI FITNES
Ispit će se održati u Subotu 22.10.2022.g

  • TEST A — 10:00h (Biomedicinske osnove sporta)
  • TEST B — 10:45 h (Pedagoško-psihološke osnove)
  • TEST V — 11:30 h (Teorija i tehnologija sporta)

 

Molimo Vas da zbog velikog broja polaznika, prijavite izlazak na ispit najkasnije do utorka 06.09.2022.g do 12 h. Prijava se vrši mejlom na centar@fsfv.bg.ac.rs (dovoljno je napisati: PRIJAVA NA ISPIT, TEST A-B-V zaokružiti, vaše IME i PREZIME)