Poštovani,

U navedene dane kancelarija neće raditi zbog služebenog odsustva zaposlene. 
Sva pitanja možete postaviti mejlom na adresu centar@fsfv.bg.ac.rs 

NERADNI DANI CENTRA:
- Petak (11.11.2022.) 
- Utorak (15.11.2022.) 
- Sreda (16.11.2022.) 
- Četvrtak (17.11.2022.) 
- Petak (18.11.2022.) 
- Utorak (22.11.2022.) 
- Sreda (23.11.2022.) 
- Četvrtak (24.11.2022.)

Hvala na razumevanju

Vaš Centar