Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće nastavu u periodu od 02. do 04. XII 2022. godine, prema sledećem rasporedu Raspored personalni fitnes 3

Centar