Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće nastavu u periodu od   09. do 11. XII 2022. godine, prema sledećem rasporedu Raspored personalni fitnes 4

Centar