Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće nastavu u periodu od 19. do 21. V 2023. godine, prema sledećem rasporedu Raspored personalni fitnes

Centar