Poštovana,
Poštovani,

Kurs osposobljavanja trećeg nivoa, odnosno slanje snimljenih predavanja, se završava 10.12.2023.g.

Od 13.12.2023.g do 20.12.2023.g će se obaviti KONSULTACIJA 2, odnosno druga prilika da razgovarate sa predavačima. Obaveštenje o terminu i predmetu ćete dobiti mejlom.

Termin ispita je subota 23.12.2023.g. amfiteatar 1

10:00-10:45 h – Test biomedicinskih oblasti (Anatomija, Biologija, Fiziologija, Ishrana,Doping)
10:45-11:30 h – Test Psihološko-pedagoških oplasti (Psihologija, Pedagogije)
11:30-12:15 h – Test Teorije i tehnologije treninga (Antropomotorika, Tehnologija, Metodika sp. tren.)

Za ispit je obavezna lična karta / pasoš.

Molimo Vas da zbog velikog broja polaznika, prijavite izlazak na ispit najkasnije do utorka 19.12.2023.g do 12 h. Prijava se vrši mejlom na centar@fsfv.bg.ac.rs (dovoljno je napisati: PRIJAVA NA ISPIT, TEST A-B-V zaokružiti, vaše IME i PREZIME)

Sledeći ispit je planiran za februar 2024.g