RASPORED ISPITA

Prvi ispitni rok 07.06.2024. godine.

Ispit za 4.nivo stručnog osposobljavanja planiran je za petak 07.06.2024.g amfiteatar 3

 • TEST 1 —- 17:00-17:30 h Biomedicinske osnove
 • TEST 2 —- 17:30-18:00 h Pedagogija – Psihologija
 • TEST 3 —- 18:00-18:30 h Antropomotorika
 • TEST 4 —- 18:30-19:00 h Metodičke osnove

Molimo Vas da zbog velikog broja polaznika, prijavite izlazak na ispit najkasnije do utorka 04.06.2024.g do 12 h. Prijava se vrši mejlom na centar@fsfv.bg.ac.rs (dovoljno je napisati: PRIJAVA NA ISPIT, TEST 1-2-3-4, napisati vaše IME i PREZIME)

Ispit za 3.nivo stručnog osposobljavanja planiran je za  petak 07.06.2024.g.amfiteatar 1

 • TEST V  – 16:45-17:15 Teorija i tehnologija sporta
 • TEST A –  17:15-18:00   Biomedicinske osnove
 • TEST B –  18:00-18:30  Psihološko-pedagoške osnove

Molimo Vas da zbog velikog broja polaznika, prijavite izlazak na ispit najkasnije do utorka 04.06.2024.g do 12 h. Prijava se vrši mejlom na centar@fsfv.bg.ac.rs (dovoljno je napisati: PRIJAVA NA ISPIT, TEST A-B-V, napisati vaše IME i PREZIME)

 

Drugi ispitni rok 28.06.2024. godine.

Ispit za 4.nivo stručnog osposobljavanja planiran je za petak 28.06.2024.g amfiteatar 3

 • TEST 1 —- 17:00-17:30 h Biomedicinske osnove
 • TEST 2 —- 17:30-18:00 h Pedagogija – Psihologija
 • TEST 3 —- 18:00-18:30 h Antropomotorika
 • TEST 4 —- 18:30-19:00 h Metodičke osnove

Molimo Vas da zbog velikog broja polaznika, prijavite izlazak na ispit najkasnije do utorka 25.06.2024.g do 12 h. Prijava se vrši mejlom na centar@fsfv.bg.ac.rs (dovoljno je napisati: PRIJAVA NA ISPIT, TEST 1-2-3-4, napisati vaše IME i PREZIME)

Ispit za 3.nivo stručnog osposobljavanja planiran je za  petak 28.06.2024.g.amfiteatar 1

 • TEST V  – 16:45-17:15 Teorija i tehnologija sporta
 • TEST A –  17:15-18:00   Biomedicinske osnove
 • TEST B –  18:00-18:30  Psihološko-pedagoške osnove

Molimo Vas da zbog velikog broja polaznika, prijavite izlazak na ispit najkasnije do utorka 25.06.2024.g do 12 h. Prijava se vrši mejlom na centar@fsfv.bg.ac.rs (dovoljno je napisati: PRIJAVA NA ISPIT, TEST A-B-V, napisati vaše IME i PREZIME)

Vaš CENTAR