Na linku ispod teksta, kandidati koji slušaju program obuke za sportsko rekreativnog voditelja personalnih fitnes programa mogu preuzeti dopunjeni raspored nastave za period od 18. do 19.06.2016.

6. Dopunjeni raspored sp. rek. voditelj, 18-19.06.2016.