Na linkovima ispod teksta mogu se preuzeti dokumenti sa rezultatima ispita iz oblasti Biomedicinskih osnova sporta i Društvenih osnova sporta, koji su bili održani u petak 01.07.2016. godine.

Drustvene_osnove_sporta_9_ciklus

Biomedicinske_osnove_sporta_9_ciklus

Centar