Obaveštenje polaznicima koji se usavršavaju za Sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa.

Važi za sve cikluse uključujući i IX, imaće mogućnost da na ispit u septembarskom roku izađu u sledećim terminima:

PRAKTIČNI DEO ISPITA:

05.09.2016. ponedeljak – 13:00 / Teretana FSFV
14.09.2016. sreda – 13:00 / Teretana FSFV
TEORIJSKI DEO ISPITA:

05.09.2016. ponedeljak – 15:00 / Amfiteatar 4 FSFV
14.09.2016. sreda – 15:00 / Amfiteatar 4 FSFV