Na linkovima ispod teksta mogu se preuzeti dokumenti sa rezultatima ispita iz septembarskog ispitnog roka.

biomedicinske_osnove_sporta_7_ciklus

biomedicinske_osnove_sporta_9_ciklus

drustvene_osnove_sporta_9_ciklus

t-i-t-sporta-sept-2016

Centar